Ansökan

Ansökan till läsåret 2021-22 är nu öppen...

... och stänger aldrig. Ni kan i princip ansöka ena dagen och börja skolan dagen därpå, under förutsättning att vi har platser. Under de senaste läsåren har vi tyvärr inte haft möjlighet att ta emot alla som önskat så vi ber er att inte vänta för länge. Om ni vill ansöka för nuvarande läsår 2020-21, vänligen ansök här. 
För familjer som ansöker om plats vid vår skola/förskola för 

en termin eller mer (långtidsfamiljer)


Hållpunkter


14 feb 2021

Sista ansökningsdag för årets familjer vars barn går terminen ut och som vill ha given plats för nästa läsår, gäller även syskon som inte gått i skolan tidigare. 


15 feb-28 feb 2021:

Under denna period tittar vi på alla inkomna ansökningar och prioriterar enligt nedanstående modell när vi skapar våra klasser inför det kommande läsåret:


  1. Tidslängd, helårselever prioriteras jämfört med övriga som stannar kortare tid
  2. Gått på skolan tidigare.
  3. Ansökningsdatum


För alla som ansökt om långtidsplats under januari och februari så ges besked om plats senast 1a mars
Efter 1 mars 2021

Ansökningar som kommer in efter denna datum behandlas löpande. Prioriteringsordning som används är samma som ovan.

För familjer som ansöker om plats vid vår skola/förskola för

mindre tid än en termin (korttidsfamiljer)
Hållpunkter


20e mars 2021

Alla ansökningar till våra korttidsklasser behandlas enligt samma prioriteringsordning som ovan. Det underlättar dock om man i mesta möjliga mån, särskilt i oktober och november håller sig till "rena" månader så mycket som möjligt, ex hellre 4 veckor i oktober eller 4 veckor i november än 2 veckor i slutet av oktober samt början av november. Eftersom intresset till idrottsklass är stort så kan vi då ta emot fler. 


20e april 2021

Från och med detta datum tar vi även in korttidselever på förskola och i förskoleklass som erbjuds plats i mån av plats i vår ordinarie barngrupp. 


Efter 20 april 2021

Alla typer av ansökningar som kommer in efter denna datum behandlas löpande.

Kalendarium

Om ni inför er ansökan önskar titta på hur lovdagar mm är fördelade under året så hittar ni det här
Info till rektor på hemskolan

Ni som önskar ett brev att ge till skolledning på er skola i Sverige kan klicka här. Detta brev beskriver mer om vår verksamhet och vad det innebär för en elev att lämna Sverige en tid för att gå på skola hos oss.

Om ni stöter på någon form av problem i er ansökan,

vänligen kontakta oss på info@teneriffaskolan.seNu är ni nära att få denna skolväg varje morgon


_______________________________________________________________________

Webmaster:

Tommy Isaksson

info@teneriffaskolan.se