Skola 7-9

Årskurs 7-9

För elever som önskar gå hela eller delar av sin högstadietid hos oss finns det två alternativ:

  • För elever som väljer att stanna på vår skola i minst en termin välkomnas man att byta skola i Sverige till Sofia Distans, en distansskola med säte i Stockholm. Eleverna är hos oss, men får allt sitt material och alla planeringar från Sofia Distans. Lärarna på Sofia Distans sätter betyg, bedömer alla prov och inlämningar. Man gör då alltså två ansökningar, en till Sofia Distans och en till oss. Två ansökningar innebär också två skolavgifter, en till Sofia Distans och en till oss. Är man berättigad statsbidrag, eller om man får med sig sin skolpeng från sin kommun, så blir dock Sofia Distans starkt subventionerad. Läs mer om hur studierna går till på Sofia Distans i deras väldigt informativa folder. Klicka här för att hämta hem den.

 

  • För elever som stannar på vår skola kortare tid än 1 termin ansvarar elevens ordinarie skola i Sverige för undervisningens innehåll och bedömning av avslutat arbetet, dock med god stöttning från oss. Eleverna har med sig planeringar, alternativt får dem löpande, via Internet under tiden de är här. De har även med sig material i form av böcker mm från sin skola i Sverige. För att samla in information inför resa hit ber vi alla familjer att presentera följande dokument för klassläraren i Sverige, klicka här


Handledarskap

Viktigt att veta är att vi, på Svenska skolan Teneriffa, handleder alla elever i högstadiet oavsett de tillhör Sofia Distans eller sin ordinarie skola hemma i Sverige. Handledaren uppmuntrar, stödjer och strukturerar studierna tillsammans med eleven. Vår handledare är utbildad och legitimerad lärare från Sverige som finns vid alla elevers sida med pedagogiska förklaringar och hjälper även till vid alla praktiska och teoretiska uppgifter på olika sätt. Vår lärare är elevens bollplank, mentor och trygga hand genom högstadiet. Handledaren hjälper skolorna i Sverige genom att bifoga tydlig dokumentation efter avslutad tid hos oss vilket är en ovärderlig hjälp för de där hemma i sin betygssättning.


En i ”familjen”

När man läser på distans jobbar man under delar av dagen självständigt, därför är det extra viktigt för oss att se till att eleverna dels får en klasskänsla men även en känsla av att man är en del av vår stora ”familj”. Flera dagar möts elever och barn på vår skola, oavsett ålder och klasstillhörighet i gemensam morgonsamling där alla ses och uppmärksammas. Under dagen har eleverna gemensamma raster, men även vissa ämnen tillsammans, exempelvis idrott på stranden. Att tillhöra en skola när man läser på distans har ytterligare fördelar då eleverna har tillgång till slöjdsal, labmaterial, instrument, bildmaterial mm. Eleverna får sina uppgifter från Sverige och jobbar delvis själv med dem, men för övrigt är de alltså en ”en i gänget” med allt positivt det innebär.


Tiden på Teneriffa

Teneriffa är en fantastisk ö med mycket att upptäcka och ta del av. Vi ser ett stort värde i att alla elever får ta del av detta under sin tid här, något som vi alltså integrerar i mesta möjliga mån under elevens tid hos oss, utan att det påverkar det övriga distansarbetet som förstås har högsta prioritet.


Varmt välkomna till högstadiet vid Svenska skolan Teneriffa

Uppgifter får ni från Sofia Distans

- då man stannar

minst en termin

Uppgifter får ni från er hemskola

- då man stannar kort tid

(mindre än en termin)

Några gånger om året har vi friluftsdag ute på havet nedanför, oftast i kajak.

Att läsa studier på distans är för många en ny erfarenhet men samtidgt en mycket bra kunskap för framtiden. Vi stöttar alla genom denna process.

_______________________________________________________________________

Webmaster:

Tommy Isaksson

info@teneriffaskolan.se