Gymnasie

Gymnasiet


För elever som önskar gå hela eller delar av sin gymnasietid hos oss finns det två alternativ:


  1. Ni byter skola till Hermods distansgymnasium. Via dem tar ni kurser under en viss tid eller går ett helt program. Hermods erbjuder fem olika gymnasieprogram och över 150 olika enstaka kurser. Om man väljer Hermods så gör man alltså två ansökningar, en till Hermods och en till oss, vilket också betyder två skolavgifter. Om man blir berättigad statsbidrag så blir dock kostnaden till Hermods starkt subventionerad. Läs mer om hur studierna går till på Hermods på deras hemsida: https://www.hermods.se


eller...


  1. Ni fortsätter studierna vid den gymnasieskola i Sverige ni är inskrivna vid idag. Denna skola levererar material, uppgifter och planeringar och står sen även för examination och betygssättning. Motsvarande det Hermods gör i förra alternativet, men nu är det alltså er skola som ger er alla uppgifter.Oavsett vad ni väljer så är eleverna hos oss, får stöttning av vår handledare medan lärarna i Sverige sätter betyg, bedömer alla prov och inlämningar.
Handledarskap

Viktigt att veta är att vi, på Svenska skolan Teneriffa, handleder alla elever i gymnasiet oavsett de tillhör Hermods eller sin ordinarie skola hemma i Sverige. Handledaren uppmuntrar, stödjer och strukturerar studierna tillsammans med eleven. Vår handledare är utbildad och legitimerad lärare (läraren är dock inte legitimerad i alla ämnen på gymnasienivå) från Sverige som finns vid alla elevers sida med pedagogiska förklaringar och hjälper även till vid alla praktiska och teoretiska uppgifter på olika sätt. Vår lärare är elevens bollplank, mentor och trygga hand genom sina studier. Handledaren hjälper skolorna i Sverige genom att bifoga tydlig dokumentation efter avslutad tid hos oss vilket är en ovärderlig hjälp för de där hemma i sin betygssättning.


 


En i ”familjen”

När man läser på distans jobbar man under delar av dagen självständigt, därför är det extra viktigt för oss att se till att eleverna dels får en klasskänsla men även en känsla av att man är en del av vår stora ”familj”. Flera dagar möts elever och barn på vår skola, oavsett ålder och klasstillhörighet i gemensam morgonsamling där alla ses och uppmärksammas. Under dagen har eleverna gemensamma raster, men även vissa ämnen tillsammans, exempelvis idrott på stranden. Att tillhöra en skola när man läser på distans har ytterligare fördelar då eleverna har tillgång till slöjdsal, labmaterial, instrument, bildmaterial mm. Eleverna får sina uppgifter från Sverige och jobbar delvis själv med dem, men för övrigt är de alltså en ”en i gänget” med allt positivt det innebär. Eleverna i gymnasiet kommer tillhöra samma klass som våra högstadieelever, som tillsammans bildar klassen ”Kärleken”.


 

Tiden på Teneriffa

Teneriffa är en fantastisk ö med mycket att upptäcka och ta del av. Vi ser ett stort värde i att alla elever får ta del av detta under sin tid här, något som vi alltså integrerar i mesta möjliga mån under elevens tid hos oss, utan att det påverkar det övriga distansarbetet som förstås har högsta prioritet.


 


Varmt välkomna till gymnasiet vid Svenska skolan Teneriffa

Att läsa studier på distans är för många en ny erfarenhet men samtidgt en mycket bra kunskap för framtiden. Vi stöttar alla genom denna process.

Uppgifter får ni från Hermods Distansgymnasium


eller


 

Uppgifter får ni från er hemskola

_______________________________________________________________________

Webmaster:

Tommy Isaksson

info@teneriffaskolan.se