GDPR

Skolans Integritetspolicy (GDPR)


Insamling av information
Vi samlar in information från dig när du fyller i er anmälan på ett formulär på vår webbplats. Den insamlade informationen inkluderar

  • Ditt barns namn, personnummer, nationalitet, eventuella allergier samt särskilda behov
    Vårdnadshavares adress, telefon och emailadress
  • Barnets skola och mentor i Sverige


Användning av information
Den information vi samlar in från dig kan användas för att:

  • Registrera ditt barn i vårt skolsystem. När ditt barn slutat i skolan tar vi bort all personlig information.
  • Göra er upplevelse personlig och tillgodose ert barns personliga behov i mesta möjliga mån.
  • Kontakta dig via e-post eller telefon.Utlämnande till tredje part
Vi är de enda som äger informationen som samlas in på den här webbplatsen. Din personligt identifierbara information kommer inte att säljas, utbytas, överföras eller delas vidare till något annat företag, i något syfte. Allmänna uppgifter kan dock delas vidare till utomstående parter för marknadsföring, i annons syfte eller andra ändamål, dock aldrig utan ytterligare ett samtycke från er.Avsluta prenumeration och lagring
Vi använder den e-postadress du förser oss med för att skicka information och uppdateringar som har att göra med skolan, nyhetsbrev, relaterad skolinformation etc. Vi lagrar uppgifterna om dig och ditt barn så länge som ert barn är inskriven på skolan. Om du inte längre vill ta emot sådana meddelanden kontakta oss på info@teneriffaskolan.se så tar vi bort dina uppgifter.Samtycke
Genom att använda vår webbplats godkänner du vår integritetspolicy.Kontakta oss
Om du har några frågor angående denna integritetspolicy kan du kontakta oss med hjälp av informationen här på vår hemsida.

_______________________________________________________________________

Webmaster:

Tommy Isaksson

info@teneriffaskolan.se