Skola 1-6

Årskurs 1-6


För årskurs 1-6 på Svenska skolan Teneriffa går alla elever i små grupper om max 15 elever. Tack vare de små grupperna ser vi att lärarna hinner med att hjälpa och utmana varje barn enskilt, vilket gör att de utvecklas mycket både kunskapsmässigt och socialt på en relativt kort tid. Vi följer den svenska läroplanen Lgr11 och utgår från varje elevs individuella målsättningar och behov. För oss är kunskap och lärande liksom personlig utveckling väldigt viktigt!


Vi välkomnar även elever som vill gå kortare tid

Vi tar emot elever från 1 vecka upp till flera år, med undantag för barn 3-4 år gamla (1 termin). För elever i åk 1-9 har vi en två korttidsklasser "Vänskapen" (de yngre)  och "Gemenskapen" (de äldre) dit man välkomnas under okt-påsk. Alla elever i denna klass jobbar med medhavt material med hjälp från en utbildad lärare i klassrummet. Om man går i förskola eller förskoleklass kan man komma på kort tid under hela läsåret om plats finns i vår förskola.


Skolan börjar 08:30 och slutar kl 15.00 förutom på fredagar då barnen slutar kl 13.00. Lunch serveras måndag till fredag. Eleverna uppmanas att ta med sig egen frukt som extra mellanmål. Dagarna inleds alltid med någon form av morgonsamling, antingen på skolan eller om man inleder med idrott, på stranden. På samlingarna arbetar vi med värdegrundsarbete för att skapa trygghet och vi-känsla. Ibland välkomnar vi nya elever och ibland tar några av våra vänner farväl och lämnar oss. Vi kan också ta del av aktuella händelser i världen eller ta oss an andra upptåg och roligheter.


Utökad undervisning i spanska

I undervisningen tar vi tillvara på det fantastiska lärtillfälle som ges genom att vi är på Teneriffa. Spanska är skolans val, vilket innebär att alla eleverna har spanska  ca 120 minuter i veckan. Dels undervisas eleverna i spanska av en av vår ordinarie svensktalande lärare, samt i konversationsspanska med vår lärare som enbart talar spanska. Vi passar också på att göra studiebesök och utflykter i närområdet för att ta del av spansk natur och kultur. Vi dokumenterar tillsammans vårt arbete med text och bild på skolans gemesamma blogg.


Idrott på stranden

På idrotten njuter vi av att få vara på den härliga stranden precis nedanför skolan. Stranden använder vi också ibland på rasterna och som ett härligt uteklassrum.
Stranden, som ligger strax nedanför skolan är en stor tillgång

För elever som stannar minst en termin

För elever upp till och med åk 6, som stannar en längre period, minst en termin, så ansvarar vi på Svenska skolan Teneriffa för elevens undervisning fullt ut. Vi planerar, genomför och utvärderar undervisningen och lärandet utifrån den svenska läroplanen Lgr 11. Vi står också för läromedel för eleven. Utvecklingssamtal sker varje termin och innan hemresa ett utskrivningssamtal där vi lämnar över skriftliga omdömen samt dokumentation av de förmågor samt vi sett en utveckling av och som vi jobbat med, vilket också gäller det centrala innehåll vilket har som mål att medföra bästa tänkbara övergång tillbaka till skolan i Sverige.

För helårseleverna erbjuder vi två utvecklingssamtal samt skriftliga omdömen som lämnas ut vid varje terminsslut.


För elever som stannar kortare tid än en termin

Elever som stannar kortare tid än en termin har med sig skolmaterial och planeringar från sin skola i Sverige. Detta gynnar elevens övergång och vid flytt hem till Sverige igen kan eleven återgå till sin ordinarie skola utan problem, med tillägg av några nyvunna kunskaper såsom spanska och en mängd Teneriffa-relaterade upptäckter.


Nationella prov och betyg - precis som i Sverige

I åk 3 och 6 genomför eleverna nationella prov precis som i Sverige. Vi sätter också betyg för elever i år 6.


_______________________________________________________________________

Webmaster:

Tommy Isaksson

info@teneriffaskolan.se