Provvakt

Provvakt

Om ni befinner er på Teneriffa, studerar på distans och behöver göra ett prov så finns det möjighet att genomföra detta hos oss. Hälsa er lärare att vi är svensk skola godkänd av Skolverket och förmedla vår emailadress. Vid provtillfället får ni tillgång till en egen skrivplats och uppkoppling till Internet om det behövs. Efter provet scannar vi det och skickar omgående det tillbaka till er lärare för rättning.



Avgift: För denna service tar vi ut en avgift á 10€/timme


Om intresse finns - skicka oss ett email: info@teneriffaskolan.se




_______________________________________________________________________

Webmaster:

Tommy Isaksson

info@teneriffaskolan.se