FAQ

Vanliga frågor

 

Hur gör ni med elever som vill gå i skola kort tid hos er?

Elever i åk 1-9 som stannar hos oss 1 termin eller kortare placeras i en egen klass eftersom alla i denna grupp har med sig eget material. Inga "vanliga" genomgångar och lektioner genomförs av läraren i gruppen men däremot mängder av mindre individuella genomgångar till respektive elev, allt efter behov. Vi har två klasser för elever som kommer kortare tid, en klass för yngre elever "Vänskapen" och en klass för äldre elever "Gemenskapen". Dessa klasser existerar bara under högsäsong, okt och fram till påsk, av den enkla anledningen att det är då de flesta av alla svenskar vill vara på Teneriffa. Om man går i förskola eller förskoleklass så skickas det sällan med något material från skolan i Sverige och därför kan man då ansluta till våra ordinarie grupper valfri period under året. 


När bör vi senast anmäla oss till skola respektive förskola för att vara säkra på en plats?

1:a januari varje år lägger vi ut anmälningsformuläret på vår hemsida och alltså först då kan man anmäla sig till vår skola för kommande läsår. Denna länk samt annan information hittar ni på följande sida: Anmälan. De anmälningar som nått oss bygger vi våra grupper utifrån. Det är aldrig för sent att anmäla sig till vår skola eftersom vi kan ha platser kvar även efter aktuella datum men däremot ökar risken förstås att det inte finns plats ju senare man anmäler sig. Att göra en ansökan kostar inget, utan det är först då man blivit erbjuden en plats man ombes att säkra den genom att betala en inskrivningsavgift och en deposition. När denna avgift är betald är man garanterad sin plats.

 

Vad bör vi tänka på innan avfärd?

Om ni planerar stanna kortare tid än 1 termin – boka tid med ert barns lärare i Sverige. Vid detta möte ansvarar ni för att få tydliga riktlinjer om vad läraren förväntar sig och vilket material de förväntas arbeta med. Använd er av vårt dokument hämtas här. Be även att få ut ert barns elevdokumentation samt IUP med mål som är aktuella just nu, något som ni sen tillsammans med skolmaterial ansvarar för att komma med till er nya skola, Svenska skolan Teneriffa. Om möjligt maila oss så mycket som möjligt i förväg, exempelvis lärarnas planeringar samt elevdokumentation och IUP.

 

Om ni planerar att stanna längre än 1 termin – ta kontakt med ert barns nuvarande lärare i Sverige och be att få ta del av ert barns elevdokumentation samt IUP med mål som är aktuella just nu. Dessa dokument tillhandahåller ni sen mottagande pedagog på er nya skola, Svenska skolan Teneriffa.

 

Firar ni lucia?

De svenska traditionerna är om möjligt än större när man är utomlands. Lucia är en av de större händelserna som firas av och med våra elever på flera ställen runt den 13e december. Andra stora traditioner som är viktiga för vår skola är, jul, påsk, karnevalen (feb) samt mindre spanska högtider som fångas upp under läsåret. Skolan kan i samarbete med Svenska kyrkan tillhandahålla linnen för tärnor och stjärngossar. Om man önskar vara något annat i luciatåget ber vi er ta med dessa kläder själva.

 

Hur gör ni vid skolavslutningar?

Våra avslutningar tillbringar vi tillsammans med god fika, klassiska och traditionsenliga sånger. Självklart är alla nära och kära välkomna vid dessa tillfällen. Vi har alltså en härlig stund tillsammans där vi njuter av vår gemensamma närvaro och stoltheten hos alla elever när de nu avslutar en termin.


Hur kan man få statsbidrag?

Om man planerar att stanna en termin eller längre samt är på plats 15e oktober har man möjlighet att ansöka om statsbidrag. Vi hjälper er i denna ansökan som via skolan skickas in till Skolverket. Om

man blir berättigade till statsbidrag får man en lägre skolavgift. Läs gärna mer om statsbidrag på Skolverkets hemsidaSkolpeng från hemkommunen?

Några kommuner i Sverige skickar vidare den skolpeng som tillhör elev som flyttar utomlands. Ta kontakt med  utbildningsförvaltningen i er kommun och fråga om er kommun gör detta. Om ni får ett ja, meddela oss vilken fakturaadress som gäller så fakturerar vi hela skolavgiftsbeloppet till dem. Om de godkänner hela beloppet så slipper ni skolavgift helt och hållet. OBS att skolpeng och statsbidrag är två olika former av bidrag och man kan bara bli berättigade till en av dem.

_______________________________________________________________________

Webmaster:

Tommy Isaksson

info@teneriffaskolan.se