Ny?

Att börja på vår skola

Att börjar på en ny skola är spännande och lite pirrigt. Vad som överraskar många är hur väl emottagna alla nya elever blir på en svensk utlandsskola och tillsammans med medvetet kamratarbete går det alltså väldigt fort för nyanlända att bli en del av gruppen.Fadder

Vid ankomst får varje ny elev en fadder. Faddern utses av skolans pedagoger och har som ansvar att se till att den nyanlända eleven lär sig skolans rutiner och känner sig extra välkomnad av alla på skolan.Inskrivningssamtal

Innan en ny elev börjar på vår skola vill vi träffa vårdnadshavare och elev för ett litet samtal. Vid detta samtal får elev och förälder chansen att lära känna sin blivande lärare samt delge värdefull information för en så bra skolstart som möjligt. Planeringar från hemskolan gås igenom samt medföljande böcker och material. Praktisk information om vår skolas verksamhet förmedlas och en ömsesidig frågestund rätar ut resterande eventuella frågetecken.


Vid inskrivningssamtalet delas ytterligare information ut om vår skola som berör mycket av det dagliga och praktiska arbetet.
_______________________________________________________________________

Webmaster:

Tommy Isaksson

info@teneriffaskolan.se