Tjänster

Lediga tjänster


Svenska skolan på Teneriffa söker kreativa och nytänkande pedagoger inför läsåret 2020/21

 • Förskoleklasslärare, helår (100%)
 • Lärare 1-6, helår (100%)
 • Lärare till våra korttidsklasser åk 1-gymnasiet med handledaruppdrag (slutet av september- början av april) (100%)
 • Lärare åk 7-9 Ma/NO och gymnasiet med handledaruppdrag, helår (50%)


Svenska skolan på Teneriffa är en förskola/skola med barn/elever från 3-19 år. Vi tar emot barn/elever på både kortare och längre tid, allt ifrån några veckor upp till flera år. Storleken på skolan varierar mellan hög- och lågsäsong då elevantalet varierar från ca 60-100 elever.


Skolan är belägen i Los Cristianos på södra Teneriffa, precis bredvid stranden, där vi bland annat har våra idrottslektioner.


Skolans profilering är undervisning i spanska från förskolan och uppåt i åldrarna. Vi har spanskundervisning med både svensktalande lärare samt konversationsspanska med spansktalande lärare. Dessutom arbetar vi tematiskt i dramatiserade Storylineteman där elever från förskola upp till åk 6 deltar.


Skolan består av en integrerad förskola och förskoleklass, åldersblandade helårsklasser åk 1-6, en högstadiegrupp åk 7-9 samt två korttidsklasser för elever som stannar kortare tid.


Elever i åk 7-9 som går minst en termin läser på distans mot Sofia Distans i Stockholm. Vi handleder dessa elever. Elever i åk 1-9 som kommer kortare tid (mindre än 1 termin) handleds av oss gentemot sina hemskolor i Sverige. Våra korttidselever placeras främst i våra korttidsklasser som är öppna oktober-april.


                                ---------------------------------------------------------------------------------------


Lärare i förskoleklass
Du som lärare i förskoleklass får med fördel vara legitimerad förskollärare och lärare för yngre åldrar. Vissa av barnen i förskoleklass stannar längre tid, d.v.s. hela året och andra kommer kortare tid. I en föränderlig verksamhet så är det av stor vikt att skapa trygghet och ro genom att skapa tydliga rutiner, vara en varm, positiv och trygg famn samt att skapa lustfyllda och lärorika dagar för våra barn i förskoleklassen. Du kommer att ha övergripande ansvar för att fortsätta att vidareutveckla vår förskoleklassverksamhet och arbeta nära vår förskollärare då förskola och förskoleklass är integrerade.
Du som lärare förstår värdet av att skapa goda relationer med såväl föräldrar som barn. Du är organiserad, flexibel, serviceinriktad, lösningsorienterad, kreativ, nytänkande och har kunskaper av att arbeta med drama som verktyg i lärandet då förskoleklassen är en del av skolans Storylinetema.
Du ska också kunna undervisa i grundläggande matematik, engelska och läs- och skrivinlärning. Tjänsten omfattar 100%.


Kvalifikationer

 • Behörighet (lärarlegitimation) lärare för yngre åldrar i ma, sv, eng samt NO/Tk eller SO.
 • Minst fem års lärarerfarenhet av undervisning i förskoleklass/åk 1-3.


Kvalifikationer som är meriterande

 • Legitimerad förskollärare.
 • Behörighet att undervisa i ett eller flera av följande ämnen bild, slöjd, idrott, musik och hem- och konsumentkunskap i årskurserna 1-9.
 • Goda kunskaper i engelska i både tal och skrift.
 • Erfarenhet från åldersintegrerad undervisning.
 • Undervisningserfarenhet från andra ämnen utanför huvudämnena.
 • Specialpedagogisk kunskap och erfarenhet.
 • Kunskap i spanska.
 • Dramaerfarenhet.
 • Kunskaper om Storyline som arbetssätt.


                                ---------------------------------------------------------------------------------------


Lärare åk 1-6
Du som lärare i åk 1-6 kommer att arbeta i en åldersintegrerade klass med elever från 2-3 årskurser. Elever i dessa klasser stannar framför allt längre tid, men korttidselever kan eventuellt integreras.
Du ska vara positiv, flexibel, lösningsorienterad, nytänkande och ha kunskaper av att arbeta med drama som verktyg i lärandet då Storylinetemat är en stor del av skolans verksamhet. Det är av stor vikt att du har kunskaper eller är villig att lära dig om att arbeta med Storyline. Du kommer att vara delaktig i att utforma våra Storylineteman, så en god portion av fantasi är av vikt samt ha en vilja att dramatisera framför elever. Vi värdesätter också om du arbetar formativt, har erfarenhet att genomföra elevledda utvecklingssamtal samt har goda kunskaper kring digitala verktyg i undervisningen.
Tjänsten omfattar 100%.


Kvalifikationer

 • Behörighet (lärarlegitimation) lärare för åk 1-6 i Ma/NO eller Sv/SO samt engelska.
 • Minst fem års lärarerfarenhet av undervisning i de årskurser som du avser att arbeta med.


Kvalifikationer som är meriterande

 • Behörighet att undervisa i ett eller flera av följande ämnen bild, slöjd, idrott, musik och hem- och konsumentkunskap i årskurserna 1-9.
 • Goda kunskaper i engelska i både tal och skrift.
 • Erfarenhet från åldersintegrerad undervisning.
 • Undervisningserfarenhet från andra ämnen utanför huvudämnena.
 • Specialpedagogisk kunskap och erfarenhet.
 • Kunskap i spanska.
 • Dramaerfarenhet.
 • Kunskaper om Storyline som arbetssätt.


                                ---------------------------------------------------------------------------------------

Lärare åk 1- gymnasiet till våra korttidsklasser
Som lärare i våra korttidsklasser kommer du att arbeta från slutet av september till början av april. Du kommer att handleda våra korttidselever med deras arbetsuppgifter som de har medsänt från sina hemskolor i Sverige/skapa undervisningsmaterial för olika arbetsområden. Våra korttidselever går i åldersintegrerade grupper och delas in i yngre och äldre beroende på elevunderlag, ex. åk 1-5 och 6-9. Det är av stor vikt att du har en bred undervisningserfarenhet från flera olika årskurser samt ämnen för att kunna handleda/undervisa dessa elever som kan gå på skolan allt från några veckor upp till tre månader. Kompetenser utöver ämneskunskaper som är extra viktiga för dig är att kunna på kort tid skapa en god miljö och atmosfär i klassrummet där alla känner sig sedda och inkluderade, samt att du besitter en mycket god organisationsförmåga.
Tjänsten omfattar 100%, från slutet av september till början av april.


Kvalifikationer

 • Behörighet (lärarlegitimation) lärare för åk 1-9 och/eller gymnasiet.
 • Minst fem års lärarerfarenhet av undervisning.


Kvalifikationer som är meriterande

 • Behörighet att undervisa i ett eller flera av följande ämnen bild, teknik, slöjd, idrott, musik och hem- och konsumentkunskap i årskurserna 1-9.
 • Goda kunskaper i engelska i både tal och skrift.
 • Erfarenhet från åldersintegrerad undervisning.
 • Undervisningserfarenhet från andra ämnen utanför huvudämnena.
 • Specialpedagogisk kunskap och erfarenhet.


                                ---------------------------------------------------------------------------------------


Ma/No lärare åk 7-gymnasiet
Som lärare i vår distansstudiegrupp kommer du att handleda våra elever som läser på Sofia Distans i Stockholm eller mot sina hemskolor i Sverige. Viktiga egenskaper utöver goda ämneskunskaper i dina ämnen är att ha bred allmänbildning, goda tekniska kunskaper då du kommer att stötta eleverna i att filma och hjälpa till med digitala insändningsuppgifter, god organisationsförmåga samt goda kunskaper att skapa en god social gemenskap på skolan, men främst i vår distansstudiegrupp. Tjänsten omfattar 50% och kan komma att kombineras med annan tjänst utifrån kompetens.


Kvalifikationer

 • Behörighet (lärarlegitimation) lärare för åk 7- gymnasiet i Ma/No.
 • Minst fem års lärarerfarenhet av undervisning på högstadienivå/gymnasiet.


Kvalifikationer som är meriterande

 • Behörighet att undervisa i ett eller flera av följande ämnen tyska, franska, spanska, kinesiska, engelska, bild, slöjd, idrott, musik och hem- och konsumentkunskap i årskurserna 1-9.
 • Goda kunskaper i engelska i både tal och skrift
 • Erfarenhet av handledning av elever som läser via Sofia distans eller Hermods.
 • Erfarenhet från åldersintegrerad undervisning.
 • Undervisningserfarenhet från andra ämnen utanför huvudämnena.
 • Specialpedagogisk kunskap och erfarenhet


                                ---------------------------------------------------------------------------------------


Om tjänsterna
Tjänsterna gäller läsåret 2020/21 med möjlighet till förlängning. Skolan står för resa samt avgiftsfri grundskola och förskola hos oss för eventuella medföljande barn.

Svenska skolan på Teneriffa söker lärare som har det ”lilla extra”. På en utlandsskola ställs det särskilt stora krav, eftersom vi är få i kollegiet och lever och arbetar nära varandra. Alla förväntas att göra insats utöver ”det vanliga”.


Du bör ha god förmåga att anpassa dig till ett nytt land, vara bra på att samarbeta med andra, vara flexibel, ha en god social kompetens och ta egna initiativ. I utbyte får du lära känna ett helt annat land, dess språk och kultur. Du ska tillsammans med befintliga lärare täcka upp alla skolans ämnesområden, därför kommer vi att lägga stor vikt vid de sökandes samlade kompetenser. Vi följer de svenska läroplanerna och vill att du är väl förtrogen med de nationella styrdokumenten.


Mer information om skolan finns att läsa på skolans webbplats: www.teneriffaskolan.se

Fyll i er ansökan på: https://forms.gle/tQ55E9UBHbtRutts8

För att fylla i ovanstående formulär behöver ni en gmailadress. Om ni har frågor eller om några poblem uppstår, kontakta oss på: jobb@teneriffaskolan.se


Sista ansökningsdag är söndagen den 15e mars. Vi begär att de vi anställer lämnar in utdrag ur polisregistret.

Varmt välkommen in med er ansökan!

 

 


 

 

 

_______________________________________________________________________

Webmaster:

Tommy Isaksson

info@teneriffaskolan.se