Ansök

Ansök redan idag


  • För er som ansöker för barn i högstadieålder, läs mer om detta på denna sida.


  • Om vi meddelar att ni får en plats på vår skola kommer vi därefter be er att betala administrativ avgift, inskrivningsavgift á 150€/barn, samt en depositionsavgift á 550€/barn. Dessa avgifter säkrar er plats. För elever som gått hos oss senaste läsåret eller läsåret dessförinnan betalas bara depositionsavgiften, en avgift som sen återfås vi debitering av skolavgift.


  • Vi välkomnar barn från 3 år (blöjfria) och upp till gymnasiet. 3-4 åringar har en minimitid på 1 termin.


  • Fyll i er ansökan på vårt ansökningsformulär, se knapp ovan "Ansökan".


  • Elevavgifterna är bland de lägsta av alla svenska utlandsskolor och i elevavgiften ingår allt material, skolböcker, lunch på närliggande restaurang och utflykter.


  • För att sänka er avgift - sök statsbidrag i samråd med rektor, se mer info ovan. Ett av kraven är dock att man måste vara på skolan 15e oktober samt stanna minst motsvarande en termin.


  • Vissa kommuner skickar med ert barns skolpeng, kolla med er hemkommuns utbildningsförvaltning.

Till vår skola är man välkommen oavsett om man stannar en vecka eller flera år.

_______________________________________________________________________

Webmaster:

Tommy Isaksson

info@teneriffaskolan.se