Grupper

Grupper

Vi välkomnar barn från 3 år och upp till gymnasiet. Alla barn står varandra nära och får mycket tid tillsammans.  Barn i åldern 3-4 år välkomnas på en minimitid på en termin medan äldre barn kan stanna allt från en vecka och upp till flera år. Läs mer om våra grupper här:Organisation inför 2019-20

Nästkommande läsår kommer vi ha följande organisation


  • Tryggheten: Förskola och förskoleklass (max 16 barn, 2 pedagoger)
  • Nyfikenheten: Åk 1-2 (max 15 elever, 1 pedagog)
  • Glädjen: Åk 3-4 (max 15 elever, 1 pedagog)
  • Lyckan: Åk 5-6 (max 15 elever, 1 pedagog)
  • Kärleken: Åk 7-9 samt gymnasie (max 15 elever, 1 pedagog)
  • Två korttidsklasser: Vänskapen och Gemenskapen åk 1-Gymnasiet, öppen 1/10 2019 - 9/4 2020 (max 15 elever/grupp)


Till Tryggheten och Kärleken välkomnar vi även korttidselever om vi har plats, dock med undantag för 3-4 åringar som vi vill att de stannar minst en termin då det för dem tar lite längre tid att anpassa sig efter nya rutiner, lokaler mm.

_______________________________________________________________________

Webmaster:

Tommy Isaksson

info@teneriffaskolan.se