Tjänster

Svenska skolan på Teneriffa söker kreativa och nytänkande pedagoger inför läsåret 2018/19

 

 • 1 förskollärare
 • 1 förskoleklasslärare
 • 2 lärare 1-6 Ma/NO eller Sv/SO
 • 1 lärare 3-9 Sv/SO alt Ma/NO till vår korttidsklass, slutet av september- mitten av april
 • 1 speciallärare/resurslärare

 

Svenska skolan på Teneriffa är en förskola/skola med barn/elever från 3-16 år. Vi tar emot barn/elever på både kortare och längre tid, allt ifrån några veckor upp till flera år. Storleken på skolan varierar mellan hög- och lågsäsong då elevantalet varierar från ca 60-90 elever.

 

Skolan är belägen i Los Cristianos på södra Teneriffa, precis bredvid stranden, där vi bland annat har våra idrottslektioner.

 

Skolans profilering är undervisning i spanska från förskolan och uppåt i åldrarna. Vi har spanskundervisning med både svensktalande lärare samt konversationsspanska med spansktalande lärare. Dessutom arbetar vi tematiskt i dramatiserade Storylineteman där elever från förskola upp till åk 6 deltar.

 

Skolan består av en integrerad förskola och förskoleklass, åldersblandade helårsklasser åk 1-6, en högstadiegrupp åk 7-9 samt en korttidsklass för elever som stannar kortare tid.

 

Elever i åk 7-9 som går minst en termin läser på distans mot Sofiaskolan i Stockholm. Vi handleder dessa elever. Elever i åk 1-9 som kommer kortare tid (mindre än 1 termin) handleds av oss gentemot sina hemskolor i Sverige. Våra korttidselever placeras främst i vår korttidsklass som är öppen oktober-april. Yngre elever placeras direkt in i våra helårsklasser.

 

Förskollärare

På vår förskola välkomnar vi barn i åldrarna 3-5 år. Vissa barn stannar längre tid, d.v.s. hela sin förskoletid och andra kommer kortare tid. I en föränderlig verksamhet så är det av stor vikt att skapa trygghet och ro genom att skapa tydliga rutiner, vara en varm, positiv och trygg famn samt att skapa lustfyllda och lärorika dagar för våra barn på förskolan. Du kommer att ha övergripande ansvar för att fortsätta att vidareutveckla vår förskoleverksamhet och arbeta nära vår lärare i förskoleklass då förskola och förskoleklass är integrerade. Du förstår värdet av att skapa goda relationer med såväl föräldrar som barn och är organiserad, flexibel, serviceinriktad, lösningsorienterad, kreativ, nytänkande och har kunskaper av att arbeta med drama som verktyg i lärandet då förskolan är en del av skolans Storylinetema.

Tjänsten omfattar 100%.

 

Kvalifikationer

 • Behörighet (förskollärarlegitimation) för att undervisa i förskola.
 • Minst fem års lärarerfarenhet av undervisning i förskola.

 

Kvalifikationer som är meriterande

 • Behörighet och erfarenhet av att undervisa förskoleklass

då förskola och förskoleklass är integrerade och ett nära

samarbete sker med läraren i förskoleklass.

 • Goda kunskaper i engelska i både tal och skrift.
 • Specialpedagogisk kunskap och erfarenhet.
 • Kunskap i spanska.
 • Dramaerfarenhet.
 • Kunskaper om Storyline som arbetssätt.

 

Lärare i förskoleklass

Du som lärare i förskoleklass får med fördel vara legitimerad förskollärare och lärare för yngre åldrar. Vissa av barnen i förskoleklass stannar längre tid, d.v.s. hela året och andra kommer kortare tid. I en föränderlig verksamhet så är det av stor vikt att skapa trygghet och ro genom att skapa tydliga rutiner, vara en varm, positiv och trygg famn samt att skapa lustfyllda och lärorika dagar för våra barn i förskoleklassen. Du kommer att ha övergripande ansvar för att fortsätta att vidareutveckla vår förskoleklassverksamhet och arbeta nära vår förskollärare då förskola och förskoleklass är integrerade.

Du som lärare förstår värdet av att skapa goda relationer med såväl föräldrar som barn. Du är organiserad, flexibel, serviceinriktad, lösningsorienterad, kreativ, nytänkande och har kunskaper av att arbeta med drama som verktyg i lärandet då förskoleklassen är en del av skolans Storylinetema.

Du ska också kunna undervisa i grundläggande matematik, engelska och läsinlärning, gärna genom ASL.

Tjänsten omfattar 100%.

 

Kvalifikationer

 • Behörighet (lärarlegitimation) lärare för yngre åldrar i ma, sv, eng samt NO/Tk eller SO.
 • Minst fem års lärarerfarenhet av undervisning i förskoleklass/åk 1-3.

 

 

Kvalifikationer som är meriterande

 • Legitimerad förskollärare.
 • Behörighet att undervisa i ett eller flera av följande ämnen bild, slöjd, idrott, musik och hem- och konsumentkunskap i årskurserna 1-9.
 • Goda kunskaper i engelska i både tal och skrift.
 • Erfarenhet från åldersintegrerad undervisning.
 • Undervisningserfarenhet från andra ämnen utanför huvudämnena.
 • Specialpedagogisk kunskap och erfarenhet.
 • Kunskap i spanska.
 • Dramaerfarenhet.
 • Kunskaper om Storyline som arbetssätt.

 

 

Lärare åk 1-6

Du som lärare i åk 1-6 kommer att antingen arbeta i åk 1-2, 3-4 eller åk 5-6. Elever i dessa klasser stannar framför allt längre tid, men korttidselever kan eventuellt integreras.

Du ska vara positiv, flexibel, lösningsorienterad, nytänkande och ha kunskaper av att arbeta med drama som verktyg i lärandet då Storylinetemat är en stor del av skolans verksamhet. Det är av stor vikt att du har kunskaper eller är villig att lära dig om att arbeta med Storyline. Du kommer att vara delaktig i att utforma våra Storylineteman, så en god portion av fantasi är av vikt samt ha en vilja att dramatisera framför elever. Du ska också kunna undervisa i läsinlärning, gärna genom ASL, om du vill arbeta med de yngre eleverna. Vi värdesätter också om du arbetar formativt, har erfarenhet att genomföra elevledda utvecklingssamtal samt har goda kunskaper kring digitala verktyg i undervisningen.

Tjänsten omfattar 100%.

 

Kvalifikationer

 • Behörighet (lärarlegitimation) lärare för åk 1-6 i Ma/NO eller Sv/SO samt engelska.
 • Minst fem års lärarerfarenhet av undervisning i de årskurser som du avser att arbeta med.

 

 

Kvalifikationer som är meriterande

 • Behörighet att undervisa i ett eller flera av följande ämnen bild, slöjd, idrott, musik och hem- och konsumentkunskap i årskurserna 1-9.
 • Goda kunskaper i engelska i både tal och skrift.
 • Erfarenhet från åldersintegrerad undervisning.
 • Undervisningserfarenhet från andra ämnen utanför huvudämnena.
 • Specialpedagogisk kunskap och erfarenhet.
 • Kunskap i spanska.
 • Dramaerfarenhet.
 • Kunskaper om Storyline som arbetssätt.

 

 

Lärare åk 3-9 till vår korttidsklass

Som lärare i vår korttidsklass kommer du att arbeta från slutet av september till mitten av april. Du kommer att handleda våra korttidselever med deras arbetsuppgifter som de har medsänt från sina hemskolor i Sverige/skapa undervisningsmaterial för olika arbetsområden för denna ålder. Det är av stor vikt att du har en bred undervisningserfarenhet från flera olika årskurser samt ämnen för att kunna handleda/undervisa dessa elever som kan gå på skolan allt från några veckor upp till tre månader. Kompetenser utöver ämneskunskaper som är extra viktiga för dig är att kunna på kort tid skapa en god miljö och atmosfär i klassrummet där alla känner sig sedda och inkluderade, samt att du besitter en god organisationsförmåga.

Tjänsten omfattar 100%, från slutet av september till mitten av april.

 

Kvalifikationer

 • Behörighet (lärarlegitimation) lärare för åk 3-9 i Sv/SO alt Ma/NO.
 • Minst fem års lärarerfarenhet av undervisning.

 

Kvalifikationer som är meriterande

 • Behörighet att undervisa i ett eller flera av följande ämnen bild, slöjd, idrott, musik och hem- och konsumentkunskap i årskurserna 1-9.
 • Goda kunskaper i engelska i både tal och skrift.
 • Erfarenhet från åldersintegrerad undervisning.
 • Undervisningserfarenhet från andra ämnen utanför huvudämnena.
 • Specialpedagogisk kunskap och erfarenhet.
 • Dramaerfarenhet.
 • Kunskaper om Storyline som arbetssätt.

 

 

Speciallärare/ Resurslärare

Du som speciallärare/resurslärare kommer att få anställning på timmar utifrån behov i skolans elevgrupp. Du ska kunna utreda och dokumentera elevers behov av särskilt stöd, samt undervisa elever i behov av särskilt stöd i matematik samt läsning och skrivande. Ut över detta kan du få ytterliga undervisningstimmar i något eller några av ämnena: idrott, bild, slöjd, musik, teknik, spanska, engelska och/eller hem- och konsumentkunskap.

Vi ser med fördel att du är medsökande till lärare för ovanstående tjänster.

Timanställning efter behov i elevgruppen.

 

Kvalifikationer

 • Behörig (lärarlegitimation) lärare 1-7 i Ma/No alternativt Sv/So.
 • Behörig (lärarlegitimation) speciallärare/specialpedagog.
 • Minst fem års lärarerfarenhet av undervisning.

 

Kvalifikationer som är meriterande

 • Behörighet att undervisa i ett eller flera av följande ämnen bild, slöjd, idrott, musik, spanska, engelska, teknik och hem- och konsumentkunskap i årskurserna 1-9.
 • Erfarenhet från åldersintegrerad undervisning.
 • Dramaerfarenhet.
 • Kunskaper om Storyline som arbetssätt.

 

 

Om tjänsterna

Tjänsterna gäller läsåret 2018/19 med möjlighet till förlängning. Skolan står för resa samt avgiftsfri grundskola och förskola hos oss för eventuella medföljande barn upp till 16 år.

 

Svenska skolan på Teneriffa söker lärare som har det ”lilla extra”. På en utlandsskola ställs det särskilt stora krav, eftersom vi är få i kollegiet och lever och arbetar nära varandra. Alla förväntas att göra insats utöver ”det vanliga”. Du bör ha god förmåga att anpassa dig till ett nytt land, vara bra på att samarbeta med andra, vara flexibel, ha en god social kompetens och ta egna initiativ. I utbyte får du lära känna ett helt annat land, dess språk och kultur. Du ska tillsammans med befintliga lärare täcka upp alla skolans ämnesområden, därför kommer vi att lägga stor vikt vid de sökandes samlade kompetenser. Vi följer de svenska läroplanerna och vill att du är väl förtrogen med de nationella styrdokumenten.

 

Mer information om skolan finns att läsa på skolans webbplats: www.teneriffaskolan.se

 

Skicka er ansökan via e-post till: jobb@teneriffaskolan.se Markera i ämnesfältet vilken/vilka tjänster ni söker.

 

Ansökan ska bestå av ett personligt brev, foto, CV, lärarlegitimation och referenser.. Sista ansökningsdag är söndagen den 4 mars. Vi begär att de vi anställer lämnar in utdrag ur polisregistret.

 

 

Varmt välkommen in med er ansökan.

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________Webmaster: Tommy Isaksson

info@teneriffaskolan.se