Dokument

Dokument


För att lära känna vår skolan ytterligare så har ni här möjligheten att ta del av några av våra dokument. Fler fylls på allt eftersom.


  • Verksamhetsberättelse 2017-18

Läs om vårt underbara läsår med många spännande möten. Ni hittar det här


  • Systematiskt kvalitetsarbete 2017-18

Svenska skolan Teneriffa utvecklas fortlöpande. Hur och vilka prioriterade mål vi har i nuläget kan ni läso om här


  • Likabehandlingsplan 2017-18

Information om hur vi arbetar förebyggande och aktivt i vårt likabehandlingsarbete. Ni hittar det här


  • Handlingsplan vid kris 2017-18

Om det allra värsta inträffar så utgår vi från agerande enligt följande plan. Läs vår handlingsplan vid kris här


_______________________________________________________________________

Webmaster:

Tommy Isaksson

info@teneriffaskolan.se