Statsbidrag

Ansök om statsbidrag

Staten stöder utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar för att svenskar med barn i skolåldern ska kunna rekryteras för arbetsuppgifter i andra länder. För att familjen ska kunna ha kontakt med och möjlighet att återvända till Sverige efter tjänstgöringen finns i vissa länder tillgång till en undervisning som motsvarar den svenska skolans.


Statsbidrag ges till de vars arbete eller verksamhet bedrivs i svenskt samhällsintresse, exempelvis  inom EU, försvaret, UD. Svenska företag (dock inte enskilda firmor), dotterbolag men även vid utländska företag vars anställning är tidsbegränsad.


Om ni behöver vistas på Teneriffa av hälsoskäl så finns det även här goda möjligheter till statsbidrag.


Ni kan även ansöka om bidrag om ni studerar och har ett forskningsprojekt vid orten eller annat som motiverar att ni måste studera på Teneriffa.


Minst en av vårdnadshavarna måste vara svensk medborgare och bidrag ges endast till de familjer som stannar längre tid, motsvarande en termin eller mer samt är på plats 15e oktober.


Om man blir beviljad statsbidrag så reduceras skolavgiften samma termin/läsår. Läs mer om detta på elevavgifter


När ni fyllt i blanketterna, skicka dem till oss (scanna och emaila) så vidarebefordrar vi dessa till Skolverket och en tid senare får vi besked om de beviljar statsbidrag för er.


Läs mer och ladda hem blanketter på Skolverkets hemsida om Svenska UtlandsskolorSkolpeng?

Några kommuner i Sverige skickar med skolpengen som annars går till hemmaskolan i kommunen. Det finns dock inga krav att kommunen måste göra det utan det är helt upp till varje kommun att avgöra. Kontakta utbildningsförvaltningen i er kommun för att se de är villiga att skicka vidare skolpengen till oss. Om ni får ett ja så delger ni oss den kontaktperson på kommunen som ansvarar för detta. Om ni blir beviljad skolpeng så är ni befriad från skolavgiften på vår skola och behöver bara betala inskrivningsavgiften. 

_______________________________________________________________________

Webmaster:

Tommy Isaksson

info@teneriffaskolan.se