Elevavgifter

Elevavgifter

(för er som är intresserade av nuvarande läsårs (2016-17) avgifter, se längre ner)

 

Minsta avgift

Minsta avgift är alltid en månadsavgift plus inskrivningsavgift.

 

Inskrivningsavgift

Inskrivningsavgiften är 150€ och så fort den är betald är man garanterad en plats. Barn som gått under något av de senaste två läsåren hos oss slipper denna avgift, men om det däremot är längre tid som passerat så måste man skriva in sig på nytt. Man kan alltså ta max ett ”sabbatsår”. Denna inskrivningsavgift gäller alltså alla nya barn, även de som får skolpeng från sin hemkommun (kontakta er kommuns utbildningsförvaltning för förfrågan om detta). För de som är återkommande och redan tidigare har betalt denna avgift betalas istället en depositionsavgift på 150€ på motsvarande sätt som garanterar åt båda håll platsen, se nedan.

 

Skolpeng

Vissa kommuner skickar vidare skolpengen till vår skola. Detta innebär att ni slipper elevavgifterna och det enda ni behöver betala är inskrivningsavgift på 150€.

 

Depositionsavgift

För att reservera sin plats betalar man inledningsvis antingen ovanstående "inskrivningsavgift". För de som varit på skolan senaste tiden och redan betalat in inskrivningsavgift, reserveras platsen med en depositionsavgift på motsvarande summa, 150€. Denna summa dras sen av på skolavgiften som faktureras i samband med skolstarten.

 

Storfamiljsrabatt

För de större familjerna ger vi flerbarnsrabatt på skolavgiften med 10% från och med det tredje barnet som betalar skolavgift.

 

Om man börjar eller slutar mitt i en månad

•Om elev påbörjar sin skolgång i månadens första hälft = full månadsavgift

•Om elev påbörjar sin skolgång i månadens andra hälft = halv månadsavgift

Motsvarande gäller då man slutar.

 

Undantag vid:

Om det skulle visa sig att man exempelvis ankommer till oss den 13:e i en månad och åker den 5:e i månaden efter så kommer detta enligt tariffen ovan medföra 1 ½ månadsavgift för en tid som är kortare än en månad. Om man stannar kortare tid än en månad men den ligger fördelad lite olyckligt så kommer vi ta detta i beaktning och överväga reducering till en månadsavgift.

 

Barn som vill provgå en vecka

För barn som vill prova vår skola i exempelvis en vecka erläggs alltid den minsta avgiften (1 månadsavgift) samt inskrivningsavgift. Om man väljer att återkomma under samma läsår alternativt inom 6 månader så har man de överskjutande betalda veckorna till godo, i detta exempel månadens återstående 3 veckor, samt inskrivningsavgiften betald.

 

Uppsägning av plats

Om ni av någon anledning behöver lämna skolan i förtid så har ni möjlighet att få del av inbetald avgift tillbaka. Detta gäller de som betalt in läsårsavgift. Pågående månad plus nästkommande månad är ej möjlig att återbetala. För resterande tid återbetalas motsvarande summa.

 

Betalning

Månadsavgifter betalas senast den 5:e i aktuell månad. För termins- och läsårsavgift betalas avgiften senast 5 dagar efter skolstart.

 

Påminnelseavgift

Vid andra påminnelsen tillkommer förseningsavgift med 10%.

 

Besök

Om ett barn/elev vill provgå på vår skola under en dag tar vi ut en avgift motsvarande månadsavgiften, dvs 20€/dag/barn. I denna avgift ingår allt såsom lunch, material mm.

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________Webmaster: Tommy Isaksson

info@teneriffaskolan.se