Brev till larare

 

Brev till lärare eller mentor

Om ni planerar stanna kortare tid än 3 månader – boka tid med ert barns lärare i Sverige. Vid detta möte ansvarar ni för att få tydliga riktlinjer om vad läraren förväntar sig och vilket material de förväntas arbeta med. Använd er av vårt dokument, se nedan samt be om att få ut ert barns elevdokumentation samt IUP med mål som är aktuella just nu, något som ni sen tillsammans med skolmaterial ansvarar för att komma med till er nya skola, Svenska skolan Teneriffa. Om möjligt maila oss så mycket som möjligt i förväg, exempelvis lärarnas planeringar samt elevdokumentation och IUP.

 

Klicka här för att ladda hem brevet

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________Webmaster: Tommy Isaksson

info@teneriffaskolan.se