foraldraenkät

______________________________________________________________________________________________________________________________________________Webmaster: Tommy Isaksson

info@teneriffaskolan.se

Sammanställning föräldraenkäten vt 2015

 

Vi är stolta över vårens föräldraenkät, som dels besvarades av nästan alla familjer och som även gav oss tydliga indikationer på att vårt arbete är på rätt spår.