Ansökan

_______________________________________________________________________

Webmaster:

Tommy Isaksson

info@teneriffaskolan.se

Ansökan till läsåret 2019-20 är nu öppen...

... och stänger aldrig. Ni kan i princip ansöka ena dagen och börja skolan dagen därpå, under förutsättning att vi har platser. Under de senaste läsåren har vi tyvärr inte haft möjlighet att ta emot alla som önskat

så vi ber er att inte vänta för länge.
Ansökan 2019-20

Klicka härOm ni stöter på någon form av problem i er ansökan,

vänligen kontakta oss på info@teneriffaskolan.se
För familjer som ansöker om plats vid vår skola/förskola för 

en termin eller mer (långtidsfamiljer)


Hållpunkter


15 feb 2019

Sista ansökningsdag för årets familjer vars barn går terminen ut och som vill ha given plats för nästa läsår, gäller även syskon som inte gått i skolan tidigare. 


1 mars 2019:

Detta datum tittar vi på alla inkomna ansökningar och prioriterar enligt nedanstående modell


  1. Tidslängd, helårselever prioriteras jämfört med övriga som stannar kortare tid
  2. Gått på skolan tidigare.
  3. Ansökningsdatum


(besked om plats ges inom en vecka efter detta datum)


Efter 1 mars 2019

Ansökningar som kommer in efter denna datum behandlas löpande och någon form av besked ges alltid inom en månad efter er ansökan, oftast tidigare. Prioriteringsordning som används är samma som ovan.

För familjer som ansöker om plats vid vår skola/förskola för

mindre tid än en termin (korttidsfamiljer)Ansökningar tas emot löpande under våren och behandlas senast i juni månad.


Hållpunkter


20e mars 2019

Alla ansökningar till vår korttidsklass "Vänskapen" (åk 3-9) behandlas enligt samma prioriteringsordning som ovan. Besked om plats ges därefter inom en vecka


20e april 2019

Alla ansökningar, inkl förskola upp till och med åk 9 samt gymnasiet, behandlas enligt samma prioriterinsordning som ovan. Besked om plats ges därefter inom en vecka


Efter 20 april 2019

Ansökningar som kommer in efter denna datum behandlas löpande och någon form av besked ges alltid inom en månad efter er ansökan, oftast tidigare.

Kalendarium

Om ni inför er ansökan önskar titta på hur lovdagar mm är fördelade under året så hittar ni det här
Info till rektor på hemskolan

Ni som önskar ett brev att ge till skolledning på er skola i Sverige kan klicka här. Detta brev beskriver mer om vår verksamhet och vad det innebär för en elev att lämna Sverige en tid för att gå på skola hos oss.


Nu är ni nära att få denna skolväg varje morgon