Ansökan

Ansökan till läsåret 2018-19 är nu öppen...

... och stänger aldrig. Ni kan i princip ansöka ena dagen och börja skolan

dagen därpå, under förutsättning att vi har platser.

 

För familjer som ansöker om plats vid vår skola/förskola för

en termin eller mer (långtidsfamiljer)

 

Hållpunkter

 

28 feb 2018

Sista ansökningsdag för årets familjer vars barn går terminen ut och som vill ha given plats för nästa läsår, gäller även syskon som inte gått i skolan tidigare.

 

15e mars 2018:

Detta datum tittar vi på alla inkomna ansökningar och prioriterar enligt nedanstående modell

(besked om plats ges senast sön 18/3)

  1. Tidslängd, helårselever prioriteras jämfört med övriga som stannar kortare tid
  2. Gått på skolan tidigare.
  3. Ansökningsdatum

 

 

Efter 15e mars 2018

Ansökningar som kommer in efter detta datum behandlas före den 15e i nästkommande månad då ni också får ett besked om ni erhåller plats eller ej. Exempel: Familj som ansöker på vår hemsida 22a mars får definitivt besked om plats senast 15 april.

Prioriteringsordning som används respektive månad är samma som ovan.

 

 

 

För familjer som ansöker om plats vid vår skola/förskola för

mindre tid än en termin (korttidsfamiljer)

 

Ansökningar tas emot löpande under våren och behandlas senast i juni månad.

 

Hållpunkter

 

20e april 2018

Alla ansökningar till vår korttidsklass "Vänskapen" (åk 3-9) behandlas enligt samma prioriteringsordning som ovan.

 

30e april 2018

Besked om plats till korttidselever till vår korttidsklass "'Vänskapen" (åk 3-9) skickas ut.

 

20e maj 2018

Alla ansökningar, inkl förskola upp till och med åk 9 samt gymnasiet, behandlas enligt samma prioriterinsordning som ovan.

 

30 maj 2018

Besked om plats mailas ut tillsammans till alla som ansökt. Om man ansökt om plats för start i augusti/september kan undantag göras och tidigare besked skickas.

 

Efter 1 juni 2018

Ansökningar som kommer in efter denna datum behandlas den 15e i varje månad då också besked om plats senast skickas ut.

Prioriteringsordning som används respektive månad är samma som ovan.

 

 

 

 

Kalendarium

Om ni inför er ansökan önskar titta på hur lovdagar mm är fördelade under året så hittar ni det här

 

Info till rektor på hemskolan

Ni som önskar ett brev att ge till skolledning på er skola i Sverige kan klicka här. Detta brev beskriver mer om vår verksamhet och vad det innebär för en elev att lämna Sverige en tid för att gå på skola hos oss.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu är ni nära att få denna skolväg varje morgon

______________________________________________________________________________________________________________________________________________Webmaster: Tommy Isaksson

info@teneriffaskolan.se